FYZIOTERAPIE

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA

Svými metodami pomáhá tam, kde jsou pohyb a další fyzické i psychické funkce ohroženy. Jedná se o nevhodnou životosprávu, špatné pohybové stereotypy. Také sem patří vrozené vady pohybového systému, dále různá zranění, nemoce, ale i proces stárnutí.

Fyzioterapie

POHYB BEZ BOLESTI

 • Vyšetření pohybového aparátu
 • Sestavení terapeutického či tréninkového plánu
 • Poúrazová i pooperační rehabilitace –urychlení a zlepšení rekonvalescence
 • Modelace vložek do bot na míru
 • Konzultace s odborníky
 • Individuální a pravidelná  rehabilitační péče

Terapie

SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ TĚLA

 • Kompenzační cvičení
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Různé druhy masáží
 • Metoda Mojžíšové
 • Individuální fyzio trénink
 • Triggerpoint therapy
 • SM systém
 • Viscerovertebrální terapie
 • Dornova Metoda
 • Kinesiotaping
 • Cvičení – posilování, strečink, cviky s pomůckama (bosu, foam roller, overball, fitball,…)
 • Integrated power stretch
 • Fascial Yoga Immersion